نویسنده = کبری عابدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393

دوره 18، شماره 61، زمستان 1394، صفحه 35-42

احمد مقصودی؛ کبری عابدی؛ فاطمه امیدواری جو؛ فائزه صفایی؛ زهرا محمدی؛ شیرین ریاحی