نویسنده = سهیلا صمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن

دوره 20، شماره 63، پاییز 1396، صفحه 28-35

فاطمه مهرآور؛ سهیلا صمد زاده؛ مونا رضاپور اصفهانی؛ محمد رضا زارع