نویسنده = امیراشکان نصیری پور
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی شاخص های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی در بیمارستانهای ایران

دوره 17، شماره 59، زمستان 1393، صفحه 54-59

اباسط میرزائی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ امیراشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی