نویسنده = هوشنگ خزان
تعداد مقالات: 1
1. شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393

دوره 18، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 8-15

ساسان خزاعی؛ محمد گرگی پور؛ هوشنگ خزان؛ مهدی محبعلی؛ بهناز آخوندی؛ بهرام کاظمی؛ اذن الله آذرگشب