نویسنده = جواد نمرودی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394

دوره 18، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 42-48

آسیه ملاحسینی؛ محمد گرگی پور؛ جواد نمرودی؛ مجتبی مقاتلی


2. بررسی فراوانی آلودگی های انگلی روده ای در شهرستان دشتی( استان بوشهر) طی سال های 1388 تا 1393

دوره 17، شماره 59، زمستان 1393، صفحه 15-21

مجتبی مقاتلی؛ مجمد گرگی پور؛ مرتضی محمد زاده؛ سجاد رحیمی پردنجانی؛ جواد نمرودی؛ میثم سلیمانی