نویسنده = نوید کلانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مروری علل شیوع مصرف خود سرانه دارو در میان عامه مردم کشور ایران

دوره 18، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 16-23

رویا ارشادپور؛ هادی زارع مرزونی؛ نوید کلانی