نویسنده = مهسا نقدیشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد حیوان‌درمانی به‌منظور بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان اوتیسم: گزارش موردی مداخله‌ای

دوره 22، شماره 69، بهار 1398، صفحه 42-50

مهناز عابدیان؛ آرزو مرادی تولائی؛ مریم سعیدی سردابی؛ مهسا نقدیشی