نویسنده = عمادالدین دارچینی مراغه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 19-28

آرزو مرادی؛ سید کاظم رسول زاده طباطبایی؛ عمادالدین دارچینی مراغه؛ مهدی رزم آرا؛ مریم سعیدی؛ وحید مشایخی