نویسنده = محدثه استاجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر دوزهای مختلف داروی گلی بن کلامید بر قند خون و حجم جزایر لانگرهانس پانکراس در رت های دیابتی

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 10-18

بابک ابراهیمی؛ محدثه استاجی؛ علی اکبر رجب زاده