نویسنده = محسن اصغری نکاح
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 40-49

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی