نویسنده = فرزانه عباسیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 40-49

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی


2. تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال

دوره 21، شماره 67، پاییز 1397، صفحه 20-29

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ سید محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی