نویسنده = محمود رضا چراغعلی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین سبک‌های تدریس کلاس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393

دوره 20، شماره 64، زمستان 1396، صفحه 51-60

نصیبه رجبی میاندره؛ محمود رضا چراغعلی؛ سهیلا کلانتری