نویسنده = مروارید ایرانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 50-61

زهرا هادی زاده طلاساز؛ مروارید ایرانی؛ ندا شریفی؛ منا لرکی


2. بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری

دوره 21، شماره 67، پاییز 1397، صفحه 66-76

علی پاک فطرت؛ مروارید ایرانی؛ زهرا هادی زاده طلاساز