نویسنده = محمد اسماعیل افضل پور
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر 6هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 17، شماره 59، زمستان 1393، صفحه 1-14

لیلا نیک بین؛ سعید ایل بیگی؛ محمد اسماعیل افضل پور