نویسنده = منا لرکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 50-61

زهرا هادی زاده طلاساز؛ مروارید ایرانی؛ ندا شریفی؛ منا لرکی


2. مروری بر مداخلات آموزشی پیشگیرانه از اچ آی وی/ ایدز در ایران

دوره 21، شماره 66، تابستان 1397، صفحه 63-76

منا لرکی؛ زهرا هادی زاده طلاساز؛ الهام منوچهری ترشیزی؛ عطیه محمدزاده وطنچی؛ خدیجه میرزایی نجم آبادی